إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا 84 الكهف
جستجو برای کلمه کلیدی جهاد سازندگی

نقش مدیریت زنجیره تامین ومهندسي جنگ در دفاع مقدس[ 1394/6/11 ]

نقش مدیریت زنجیره تامین ومهندسي جنگ در دفاع مقدس

صدام بعثي در روز 26 شهريور 59 در جلسه اي فوق العاده اي مجلس ملي عراق حاضر شد و گفت: من در برابر شما اعلام مي كنم كه ما قرارداد ...