إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا 84 الكهف

نام پرونده : «چیستی مدیریت جهادی»

مدیریت جهادی چیست؟‌ چه شاخص‌ها و مولفه‌هایی دارد و ریشه آن در کدام مقطع تاریخی است؟

در این پرونده نگاهی تاریخی و نظری بر خاستگاه مدیریت جهادی و مولفه‌های متمایز کننده آن از دیگر شیوه‌های مدیریتی خواهیم داشت.

مولفه‌های مدیریت جهادی از نگاه رهبر انقلاب، نگاهی به مولفه‌های مدیریت جهادی با رویکردهای نوین علم مدیریت و واکاوی ریشه‌های جهادی پس از انقلاب از جمله مباحثی است که در این پرونده به آن پرداخته‌ایم.