إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا 84 الكهف

نام پرونده : «یک سال با مدیریت جهادی»

سال ۱۳۹۳ به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گرفته بود.  در این پرونده تلاش کردیم در گفت‌وگو با مسئولان و صاحب‌نظران عرصه‌های مختلف کشور میزان تحقق مدیریت جهادی در عرصه‌های مختلف را واکاوی کنیم. با این حال به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کشور و در راستای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴، در سال‌های آینده نیز اتخاذ رویکرد مدیریت جهادی ضرورت دارد.