إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا 84 الكهف

نام پرونده : «مدیریت شهری و مدیریت جهادی»

مدیریت شهری، در جایگاه اداره یک شهر با مفاهیمی چون شهروند، خدمات، امکانات و تخصص پیوند خورده است. رشد شهرنشینی و نیازها و مسائل تازه‌ای که هر روز به دلیل وسعت شهرها به وجود می‌آید، مدیریت شهری را ناگزیر از اتخاذ راهکارها و تدابیر متناسب با شرایط جغرافیایی و روز شهر می‌کند. امسال با نام فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی همراه شده است و مدیریت شهری بدون شک با همه مؤلفه‌های نام‌گذاری سال گره می‌خورد.