إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا 84 الكهف

نام پرونده : «بودجه ۹۴ و مدیریت جهادی»

بودجه کشور، بازتاب سیاست‌های مالی دولت به شمار می‌رود، سیاست‌هایی که هدفشان معمولاً تحت عناوینی مثل رشد، عدالت اجتماعی و ثبات تعریف می‌شود. در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور در وضعیت ویژه‌ای قرار دارد چرا که لابی کشورهای غربی با برخی کشورهای تولیدکننده نفت مثل عربستان، موجب افت شدید بهای نفت خام شده است که تأثیرات مستقیمی بر اقتصاد کشورهای نفتی از جمله ایران خواهد داشت. در چنین شرایطی تدوین بودجه سالیانه کشور می‌تواند با نگاه جهادی و  با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی دنیا و بهای نفت،‌ ساز و کارهای مقابله با بحران‌های اقتصادی را لحاظ کند تا چرخ تولید و اقتصاد کشور بر مدار توسعه و پیشرفت قرار گیرد. در این پرونده ویژگی‌های بودجه کشور از منظر مدیریت جهادی را مورد بررسی قرار دادیم.