إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا 84 الكهف

نام پرونده : «مدیریت جهادی و سلامت»

مدیریت جهادی یکی از ضرورت‌های امروز کشور در تمامی عرصه‌ها است. بخش سلامت و بهداشت و درمان از آنجایی که به شکلی مستقیم و انضمامی با زندگی مردم جامعه در ارتباط است، توجهی دو چندان در نگاه مدیریتی را می‌طلبد و از این جهت با توجه به شعار امسال و نگاه به مدیریت جهادی در نام‌گذاری سال ۹۳، در این پرونده شاخص‌ها، ضرورت‌ها و مؤلفه‌های جهادی در مدیریت سلامت کشور مورد بررسی قرار گرفته است.