إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا 84 الكهف

یادداشتهای روزانه شهید باقری

1394/6/8

روزنوشت

عنوان کتاب : روزنوشت
نویسنده : احمد دهقان
تعداد صفحه : 519
ناشر : موسسه شهید حسن باقری

کتاب روزنوشت، «یاداشت های روزانهحسن باقری » در برگیرنده روزنوش ت های حسن باقری موسس اطلاعات و عملیات     در سپاه و از فرماندهان طراح و موثر جنگ، از شهریور 57 تا بهمن 61 است که با گویا سازی افراد نامبرده در این نوشت هها

منبع دست اولی را برای تحقیق در اختیارمحققان این عرصه قرار خواهد داد.فتح ا... جعفری اع الم کرد: روزنوشت و دست نوشته ها در دو جلد منتشر میشود این کتاب جلد اول از این مجموعه است که کتاب دوم آن تا مدتی دیگر توسط موسسه شهید حسن باقری به چاپ خواهد رسید. مدیر موسسه شهید حسن باقری ویژگی این کتاب را ع الوه بر یاداش تهای روزانه حسن باقری که حاوی نکات تازه و مستدلی از آن روزهاست، پانوش تهای آن ذکر کرد و گفت: در این کتاب برای نخستین بار گویا سازی افراد نامبرده در متن یادداش تها بسیار مشروح و با عکس و در حاشیه کتاب انجام شده و ت الش بر این بوده تا خواننده و محققین با سهولت به اطلاعات دست یابند. وی این کتاب را حاصل چند سال کار موسسه شهید حسن باقری و احمد دهقان خواند و گفت: چندین سال است که موسسه شهید حسن باقری مشغول کار روی نوشت ههای  شهید حسن باقری اند و به جز این کتاب،

تاکنون پنج جلد گزارش روزانه جنگ و یک جلد روایت زندگی به چاپ رسیده و آثار دیگر هم در حال آماده ساز برای چاپ

هستند. جعفری افزود: کتاب حاضر مربوط به روزنوش تهای شهید حسن باقری است که کار تدوین آن از سال 83 آغاز و تا پایان سال 90 ادامه یافت و به لطف خداوند جلد اول به انجام رسید. وی در خاتمه گفت: در این مجموعه که

به همت نویسندگان و محققان موسسه شهید حسن باقری در حال تدوین و نگارش است فقدان دو اثر از حسن باقری از جمله سالنامه 59 از مجموعه آثار شهید باقری همچنان از دغدغ ههای ما بوده و هست

این کتاب با شمارگان 3000 جلد در نوبت نخست و با قیمت 16000 تومان توسط موسسه شهید حسن باقری منتشر شده است و علاقمندان به تهیه آن می توانند با مراجعه به این موسسه و یا تماس با شماره های 88026511 تا 13 نسبت به تهیه آن اقدام کنند.

مطالب مشابه
تعداد دیدگاه ها0