إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا 84 الكهف

توسط : شهید دکتر بهشتی

نظام مطلوب، محیط اجتماعی مساعد می‌سازد

بسم الله الرحمن الرحیم آن‌ها در پی چیزهایی رفتند که دیوان در پادشاهی سلیمان و بر مردم می‌خواندند، سلیمان کافر نشد بلکه دیوان کافر شدند؛ آن‌ها به مردم جادو و چیزهایی یاد می‌دادند که در بابل بر دو فرشته هاروت و ماروت نازل شد، با اینکه آن‌ها به هیچ‌کس چیزی یاد نمی‌دادند مگر اینکه به او می‌گفتند ما وسیله آزمایشیم، بنابراین کافر مشو، اما مردم از آن دو، چیزهایی یاد می‌گرفتند ...